Česky English
DTD FUTURE s.r.o. | Rázusova 84, 614 00 Brno | Provozovna: Rosická 333, 664 17 Tetčice | koudelka@dtdfuture.cz

ENERGIE Z ELEKTRICKÉHO ZDROJE

Nástřik elektrickým obloukem

Metoda je založena na hoření elektrickém oblouku mezi dvěma dráty. Natavený materiál je stlačeným vzduchem nanášen na povrch součásti. Tento druh nástřiku je pro svoji nenáročnost, schopnost vytvářet tlustší povlaky a rychlost aplikace velmi rozšířen.

 

Plasmatický nástřik

Při tomto typu nástřiku hoří elektrický oblouk mezi wolframovou katodou a anodou, která je zároveň tryska hořáku. Obě tyto elektrody jsou chlazeny vodou. Tento el. oblouk hoří v plazmovém plynu (obvykle argon). Teplota plazmového paprsku se pohybuje kolem 20 000 K. Do tohoto prostředí se pomocí nosného plynu přivádí přídavný materiál ve formě prášku. Díky vysoké teplotě lze touto metodou nanášet i keramické povlaky, které jsou porézní.


--