Česky English
DTD FUTURE s.r.o. | Rázusova 84, 614 00 Brno | Provozovna: Rosická 333, 664 17 Tetčice | koudelka@dtdfuture.cz

O SPOLEČNOSTI

Společnost DTD FUTURE s.r.o. byla založena v roce 2004 s cílem nabídnout zákazníkům komplexní řešení jejich požadavků v oblasti dodávek dílů pro technologická zařízení.

Klíčovými obory činnosti společnosti jsou Energetika, Chemie, Dopravní technika a Stavby.

Díky mnohaletým zkušenostem a referencím u velkých zákaznických firem byly a jsou uskutečňovány dodávky a služby na základě dlouhodobých rámcových smluv. V oblasti servisních činností je společnost schopna rychle a operativně reagovat na požadavky zákazníků nejen v oblasti hmotných dodávek ale též vypracováním různých technických návrhů na klíč, které komplexně řeší požadavky zákazníků.

Společnost DTD FUTURE s.r.o. ve snaze nabídnout zákazníků nejen dodávky a montáže nových dílů , ale též s důrazem na ekonomiku provozu, životnost a návratnost vložených prostředků, provádí renovace dílů metodou žárových nástřiků včetně vysokorychlostního kontinuálního nanášení kovokeramických (HVOF) a keramickým materiálů.

Tyto technologie je dlouhodobě používány při renovacích dílů tramvají a trolejbusů. Další velmi významnou oblastí je provádění renovací komponentů hydraulických a parních systémů (plunžrová čerpadla, pístnice, regulace turbín, hřídele, ...)

Nejen díky dlouhodobě vysoké kvalitě dodávek a služeb a velkého počtu referencí ve výše uvedených oborech ale též z důvodu stanovení jasně definovaných interních procesů byla společnost v roce 2007 certifikována dle mezinárodních norem ISO 9001.2001. V roce 2011 byla provedena recertifikace. Společnost DTD FUTURE s.r.o. je nositelem certifikátu jakosti dle norem ISO 9001.2009.

--