Česky English
DTD FUTURE s.r.o. | Rázusova 84, 614 00 Brno | Provozovna: Rosická 333, 664 17 Tetčice | koudelka@dtdfuture.cz

ŘÍZENÍ JAKOSTI V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

POLITIKA JAKOSTI SPOLEČNOSTI DTD FUTURE s.r.o.

Naší snahou je začlenit jakost do všech aspektů našeho podnikání.
Odpovědnost za kvalitu produktu nelze delegovat.

Každý zaměstnanec společnosti je odpovědný za neustálé zlepšování činností, které vykonává.

Vedoucí pracovníci všech stupňů řízení jsou odpovědni za to, že jim pro to vytvoří vhodné podmínky. Důraz je též kladen na bezpečnost produktu,
bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí.

Jakost definujeme jako plnění požadavků a očekávání zákazníka z hlediska kvality a technické úrovně poskytovaných služeb.

Mírou jakosti je pro nás spokojenost zákazníka.

 

Certifikáty

 

DTD FUTURE s.r.o. - certifikat DTD FUTURE s.r.o. - certifikat DTD FUTURE s.r.o. - certifikat DTD FUTURE s.r.o. - certifikat DTD FUTURE s.r.o. - certifikat