Česky English
DTD FUTURE s.r.o. | Rázusova 84, 614 00 Brno | Provozovna: Rosická 333, 664 17 Tetčice | koudelka@dtdfuture.cz

ENERGIE Z HOŘENÍ SMĚSI KYSLÍKU
A VHODNÉHO PALIVA

Nástřik plamenem

Jedná se o nejstarší metodu, kdy je přídavný materiál ve formě prášku, drátu nebo tyčinky přiváděn do plamene, tvořeného kyslíkem a vhodným plynem (acetylen, propan atd.). Tato metoda se vyznačuje nízkou teplotou plamene (hlavně pro keramické povlaky) a nízkou dopadovou rychlostí částic, proto se využívá u méně náročných aplikací.

 

Nástřik HVOF

Tato metoda je založena na hoření kyslíku a vhodného paliva (kerosin, propylen atd.). Jednoduchou konstrukcí trysky hořáku se dosahuje nadzvuková rychlost plamene a tím i velmi vysoká rychlost částic přídavného materiálu. Tímto se dosahuje vysokých hustot vrstev a jejich vysoké adhezní přilnavosti k základnímu povrchu. Tato metoda je vhodná pro nástřik povlaků na bázi kovových a kovokeramických materiálů.


--