Česky English
DTD FUTURE s.r.o. | Rázusova 84, 614 00 Brno | Provozovna: Rosická 333, 664 17 Tetčice | koudelka@dtdfuture.cz

TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO STŘÍKÁNÍ
povrchová úprava budoucnost

Tato technologie je schopna vytvořit povlaky na všechny konstrukční materiály, bez deformace a změny struktury. Povlakovat lze jak nové tak opotřebené plochy strojních dílců.

Povlaky jsou vytvářeny natavenými nebo zplastizovanými částicemi kovových, kovokeramických a keramických přídavných materiálů, které jsou urychlovány
a nanášeny na předem připravený povrch strojních součástí. Tyto povlaky mají tloušťky obvykle větší než 50µm (max. 1-2 mm).

Metody technologie žárového stříkání se rozdělují dle tepelného zdroje, který natavuje přídavný materiál ve formě prášku, drátu nebo tyčinky:

1. Energie z hoření směsi kyslíku a vhodného paliva
1.1. Nástřik plamenem
1.2. Nástřik HVOF

2. Energie z elektrického zdroje
2.1. Nástřik elektrickým obloukem
2.2. Plasmatický nástřik

--